Skorpionen

En skorpion er et leddyr og der findes omkring 1.500 forskellige skorpion-arter på verdensplan. Skorpioner er let genkendelige og det er primært på grund af deres hale, hvor der i enden sidder en giftbrod. Når skorpioner enten skal på jagt eller forsvare sig, så bruger de deres giftbrod og deres noget kraftfulde klosakse til, at kæmpe med. En skorpions klosakse kan fastholde, knuse og flænse et bytte samtidig med, at de stikker byttet med giftbroden. Når det kommer til størrelsen på klosaksene, så kan de svinge meget, alt efter hvilken type skorpion der er tale om – dog siges det, at jo giftigere en skorpion er desto mindre er klosaksene. Skorpioner med svag gift bruger deres stærkere og større klosakse til, at knuse og flænse byttet, hvorimod skorpioner med stærk gift neutralisere ”fjenden”, med stik.

En skorpions sanser

Øjnene på en skorpionSkorpioner ser ikke ret godt. Det er på trods af, at de fleste skorpioner faktisk har 2 øjne midt i hovedet og et par stykker i siderne. Når nu ikke skorpioner ser så godt, så kan man godt undre sig lidt over hvordan de jager, for de er ret gode jagere. På undersiden af skorpionen, sidder der nogle fjerlignende sanseorganer. Disse sanseorganer rører underlaget og opfanger på den måde kemiske signaler fra omgivelserne. På benene, har skorpionen nogle rigtig fine børstehår, som er så fintfølene, at de kan bruge disse til, at mærke vibrationer i luften og såvel også på jorden. På den måde kan den mærke, hvor der er et eventuelt byttedyr.

Dansende befrugtning og reproduktion

Hunskorpionens yngelMange tror fejlagtigt, at skorpioner lægger æg – det gør de ikke. De føder levende unger. Når moderen har født sine unger, bliver de båret på hendes ryg i 3-4 uger. Hunnen passer selv på sine unger, da hannen intet har med det, at gøre. Der er ikke noget gennemsnitlig antal unger, når det kommer til skorpioner – der kan fødes alt fra 3 skorpionunger til over hundrede i et kuld.

Skorpioner i parringsdansNår skorpioner parrer, så foregår det ved, at hannen overfører en spermatofor til hunnen. En spermatofor er en ”pakke af sædceller”. Der sker ingen kønslig nærkontakt, men skorpioner har dog et kompleks parringsritual. Det foregår på den måde, at hannen tager fat i hunnens klosakse med sine egne og så ”danser” de. Under dansen, fører han hunnen for, at finde det perfekte sted til sin spermatafor, som han placerer på det underlag de når frem til. Når han har placeret sin spermatafor, fører han hunnen henover den, hvorefter hun så kan blive befrugtet. Parringen, kan være kortvarig såvel som langvarig – det kan tage op til 25 timer.

Hvor giftig er en skorpion?

Giftbrod på en skorpionAlle skorpion-arter er giftige. Der er dog stor forskel på, hvor stor en skade de kan gøre på mennesker. Der er omkring 25 skorpion-arter, der kan dræbe et menneske. Her skal dog nævnes, at tallet er endnu mindre, hvis såfremt et voksent menneske, der er sundt og rask bliver stukket. De skorpioner som ikke giver livsfarlige stik, kan dog sagtens give lokale virkninger, som eksempelvis hævelser eller smerte. Skorpioner er af natur ikke aggressive mod mennesker og stikker kun, hvis de bliver klemt eller trængt.

Det er dog en anden sag, når vi snakker om byttedyr. Skorpioner – hvis de kan komme til det – vil helst dræbe byttet hurtigt, med deres klosakse i stedet for at bruge gift. Men såfremt, at de bruger deres gift, så lammer eller dræber det byttet, alt efter hvilken type skorpion-art der er tale om og selvfølgelig også hvilken type bytte.

Hvor lever skorpionen

Her lever skorpionenVi kan trøste dig med, at der ikke findes skorpioner i det fri i Danmark – udover i fangeskab. Nogle vil måske argumentere for at mosskorpionen er en rigtig skorpion, men det er det ikke. Den ligner lidt en rigtig skorpion, men den mangler halen og er overhovedet ikke giftig.

Der er mange forskellige skorpion-arter og mange af disse, har specialiseret sig i forskellige miljøer, hvilket betyder, at fordi én type skorpion-art kan leve i græs og samt finde mad der, så betyder det ikke at alle skorpion-arter kan.

I virkeligheden kan der bo skorpioner i hele verden pånær Antaktis, Grønland, Island og andre meget kolde steder – de vil simpelthen dø.

Der findes adskillige skorpion-arter i Syd-, Vest-, og Nordafrika, Asien-, Nord-, Mellem-, og Sydamerika, Indien og Caribien.